Để đưa ra một định nghĩa cho câu hỏi rõ ràng trên tưởng chừng dễ dàng, nhưng không! Tin chắc rằng, mỗi nhà quản trị doanh nghiệp sẽ có câu trả lời khác nhau. Cũng giống như các nghệ sĩ cần phải thành thạo các kỹ năng chuyên môn của họ, các nhà quản trị doanh nghiệp cũng cần trí tưởng tượng và sự táo bạo để thiết kế lại tổ chức của họ; và cũng giống như bậc thầy vĩ đại truyền đạt tầm nhìn của họ, những nhà lãnh đạo vĩ đại truyền cảm hứng cho những người làm việc cho họ. Để hoàn thành quá trình này, các nhà quản trị cũng như các nghệ sĩ cần có những phản biện mang tính xây dựng và những hình mẫu để thi đua. Vì vậy, một trong những nghĩa vụ của lãnh đạo cao nhất là giảng dạy và hướng dẫn. 

         Nói một cách dễ hiểu quản trị doanh nghiệp là nghệ thuật xây dựng, thiết kế quy trình, chiến thuật, môi trường làm việc để điều hành, thúc đẩy và kiểm soát hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp đã được thiết lập và tuân thủ trong bối cảnh môi trường xã hội, luật pháp và tình hình thị trường.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA ADSMO LÀ GÌ?

        Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp các giải pháp hữu ích cho những thách thức về các vấn đề kinh doanh, về con người, công nghệ, dữ liệu và thương hiệu. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức những hiểu biết sâu sắc về lãnh đạo chiến lược và chuyển đổi, có được qua nhiều năm kinh nghiệm. Cùng nhau, chúng tôi và doanh nghiệp sẽ cung cấp các hướng dẫn, khuyến nghị thiết thực giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

         Khi doanh nghiệp có sự thay đổi lớn về tổ chức, thủ tục hoặc công nghệ, tác động của sự thay đổi được cảm nhận ở tất cả các cấp của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với định hướng và sự lãnh đạo đúng đắn khiến những thay đổi điều này làm cho lao động có năng suất và động lực cao, các quy trình được sắp xếp hợp lý, quy trình làm việc tự động, tiết kiệm chi phí và một con đường vững chắc hướng tới sự đổi mới để hướng tổ chức của bạn vào tương lai.  

         Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp hỗ trợ nhu cầu của doanh nghiệp đồng thời tiếp tục đáp ứng nhu cầu của bạn trong tương lai. Chúng tôi cung cấp một bộ giải pháp để hỗ trợ kế hoạch phát triển của bạn và tối ưu hóa toàn bộ tổ chức của bạn.

Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp là một tập hợp đầy đủ của các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, trợ giúp, hướng dẫn doanh nghiệp bao gồm:

Các chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp cung cấp kiến thức chuyên môn, phân tích, và giải pháp tối ưu về quản trị chung cho các công ty để, thúc đẩy bán hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, họ làm điều này bằng cách phân tích doanh nghiệp và xem nó hoạt động như thế nào.

Weight 7.25kg
Dimensions 90 x 60 x 90 cm
Size One Size Fits all
color Black with Red, White with Gold
Guarantee 5 years

Technical Specifications

Brand Apple
Item Height 18 Millimeters
Item Width 31.4 Centimeters
Screen Size 13 Inches
Item Weight 1.6 Kg
Product Dimensions 21.9 x 31.4 x 1.8 cm
Item model number MF841HN/A
Processor Brand Intel
Processor Type Core i5
Processor Speed 2.9 GHz
RAM Size 8 GB
Hard Drive Size 512 GB
Hard Disk Technology Solid State Drive
Graphics Coprocessor Intel Integrated Graphics
Graphics Card Description Integrated Graphics Card
Hardware Platform Mac
Operating System Mac OS
Average Battery Life (in hours) 9

0 Nhận xét

0.0

tổng
Không có đánh giá cho sản phẩm này

Những sảm phẩm tương tự